1X Brandalarmpaneel

Het 1X Brandalarmpaneel, gecombineerd met Aritechs reeks conventionele apparaten, is voornamelijk ontworpen met het oog op kleine of minder gecompliceerde toepassingen. Het 1X-F Brandmeldpaneel is een conventioneel EN54-gecertificeerd paneel dat verkrijgbaar is in varianten met 2, 4 of 8 zones en kan worden aangesloten op een netwerk. Het is beschikbaar in meerdere talen voor de verschillende landen binnen Europa. Het assortiment omvat ook de 1X-X, een EN54-gecertificeerd conventioneel brand- en bluspaneel dat verkrijgbaar is met 3 zones. De verbeterde variant van dit paneel kan ingezet worden voor een netwerk. Deze zijn ook beschikbaar in meerdere talen voor de verschillende landen binnen Europa. Deze conventionele panelen kunnen ook in een netwerk worden opgenomen met Aritechs 2X adresseerbare brandmeldpaneel, dat voornamelijk bedoeld is voor kleine tot middelgrote toepassingen. Deze conventionele panelen zijn ontworpen om een snelle configuratie te garanderen. Dit omvat een aantal standaard regionale instelmodi om de insteltijd en werklast te verminderen.

De belangrijkste kenmerken van het 1X-F-paneel zijn:

  • Netwerkbaar tot 64 zones
  • 32 apparaten per zone
  • Extra paneelingangen (configureerbaar voor bewaking en besturing) en aux-relaisuitgangskaarten (standaard, bewaakt)
  • Bewaakte uitgangen voor alarmmeldingen