Het hebben van efficiënte ontruimingssystemen uit een gebouw kan letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Een brandalarm laten afgaan bij brand is slechts een deel van de oplossing. Systemen moeten ervoor zorgen dat personeel en bezoekers weggeleid worden van de brand naar veiligheid en elk risico vermijden dat ze in de richting van het vuur lopen en gevaar lopen.

PAVA (Public Audio Voice Adres)

PAVA biedt een oplossing om bij calamiteiten personeel en bezoekers veilig het gebouw uit te leiden, waarbij de vluchtroute wordt aangepast aan de locatie van de brand. Het systeem kan zo worden geprogrammeerd dat verschillende zones in een gebouw verschillende berichten kunnen geven, zodat verschillende zones langs verschillende routes kunnen worden geleid.

Daarnaast kan het PAVA-systeem, wanneer er geen incident is, ingezet worden als publiek audiosysteem, waarbij muziek, spraakberichten en microfoonberichten op het juiste moment op de juiste plaatsen worden uitgezonden.

De PAVA (Public Audio Voice Address) is een volledige oplossing voor:

  • Bij calamiteiten uw gasten het gebouw uit begeleiden, de uitgangsroute aanpassen aan de plaats van het incident. Bovendien kan de brandweer het systeem gebruiken om realtime berichten in het gebouw uit te zenden.
  • Biedt u een openbaar audiosysteem wanneer er geen incident is - u kunt muziek, spraakberichten en microfoonberichten op de juiste plaatsen en op het juiste moment uitzenden.

De reactiesnelheid van personeel op spraakberichten, zoals die ene Carrier-PAVA-oplossing, is 75%. Dit percentage daalt tot 13% bij gebruik van een traditioneel belsysteem. Daarnaast is PAVA een scenariogebaseerde oplossing. Wanneer zich een incident voordoet, past de oplossing het bericht aan naar een vooraf ingesteld scenario, afhankelijk van waar de brand zich bevindt. Dit maakt PAVA een ideale oplossing voor grote, complexe ruimtes waar het risico bestaat dat personeel onbedoeld naar een gevarenzone loopt.