Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - DEFINITIES

Artikel 2 - OMVANG

Artikel 3 - OVEREENKOMST

Artikel 4 - SOFTWARELICENTIE

Artikel 5 - BEPERKTE GARANTIE VAN GELICENTIEERDE SOFTWARE

Artikel 6 - LEVERING

Artikel 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 8 - VERKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Artikel 9 - VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE HANDEL

Artikel 10 - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11 - VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

Artikel 12 - OVERMACHT

Artikel 13 - INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 14 - BEËINDIGING VANWEGE VERZUIM

Artikel 15 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER

Artikel 16 - PERSOONSGEGEVENS, BESCHERMING EN PRIVACY

Artikel 17 - VERTROUWELIJKHEID

Artikel 18 - ANTI WITWASSEN

Artikel 19 - REGULATORY APPROVAL COMPLIANCE

Article 20 - EXPORTCONTROLE NALEVING

Article 21 - ETHISCHE CODE

Article 22 - NUCLEAIR GEBRUIK

Artikel 23 - VERKOPER’S INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. PUBLICITEIT

Article 24 - JURISDICTIE