Een vlamdetector is een apparaat dat het vuur daadwerkelijk 'ziet'. Dankzij een compleet assortiment IR- en/of UV-sondes meet het apparaat golflengten in het IR/UV-bereik. Komt deze maatregel overeen met het bekende niveau van een brand, dan gaat het apparaat in alarm.

Een dergelijke detectiemethode is zeer geschikt wanneer u niet tot regelmatige rookdetectie kunt overgaan, omdat uw pand vaak open of buiten is, of u weet dat u rook krijgt als normaal gevolg van een operatie die wordt uitgevoerd op de plaats die u wilt beveiligen.

Zo'n apparaat is ideaal in open loodsen, militaire loodsen, afvalfabrieken etc.