GST100A Brandalarmpaneel

Het GST100A-brandalarmpaneel, gecombineerd met het assortiment conventionele apparaten van GST, is voornamelijk ontworpen met het oog op kleine of minder gecompliceerde toepassingen. Het GST100A Brandmeldpaneel is een conventioneel EN54 gecertificeerd paneel dat verkrijgbaar is in 2, 4, 8, 16 zone-varianten. 

De conventionele panelen van GST zijn ontworpen met het oog op de vereenvoudiging van de bediening door de gebruiker. Het is eenvoudig te installeren en te bedienen. Bedieningsfuncties worden geactiveerd door een sleutelschakelaar terwijl programmeerfuncties worden geactiveerd door een sleutelschakelaar in combinatie met een interne schakelaar.

De belangrijkste kenmerken van de conventionele GST-panelen zijn:

  • 32 apparaten per zone
  • Repeater-uitgang beschikbaar
  • Zone-isolatieregeling. Rapportage over korte en open circuits
  • Alarmtestfunctie selecteerbaar met of zonder alarmmelding
  • Optionele relaisuitgangskaart
  • Drie toegangsniveaus configureerbaar via sleutelbediening